VANJA PAGAR /

Projekti / Projects

/

Bijeli kvadrati

Četvorine postavljene u određeni format i onda animirane, okreću se oko svojih osi različitim, predeterminiranim brzinama. Količina kvadrata, raspored i brzina rotiranja tih elementa unutar izlaznog formata zadani su parametri koje uspostavljam po svojoj procjeni. Baždarenjem brzina rotiranja ovih multipliciranih geometrijskih oblika među njihovim puninama i prazninama formiraju se uvijek drugačije dvodimenzionalne silnice, koje naknadno u zaustavljenim i otisnutim kompozicijama podcrtavam.
U nasumičnom svijetu međusobnih odnosa ovih silueta, svijetla i sjena, nalaze se samoživa energetska polja.

Bijeli kvadrati u Dioklecijanovim podrumima

Splitski likovni umjetnik Vanja Pagar izložio je u Dioklecijanovim podrumima svoje bijele kvadrate na crnoj podlozi.
Pagar se na ovoj izložbi u zapadnom dijelu podruma referira na antologijski rad možda najutjecajnijeg umjetnika 20. stoljeća Kazimira Maljeviča, koji je još prije 95 godina najavio kraj slikarstva izloživši crni kvadrat na bijeloj podlozi. Nakon toga, taj model likovne redukcije je bio izazov drugim umjetnicima koji se razrađivali Maljevičevu ideju.
U ovom slučaju Pagar se odlučio za bijele kvadrate na crnoj podlozi koji se rotiraju oko svoje osi i kreiraju beskonačan broj varijanti u odnosu punine i praznine. Izloženi rad je variran od projekcije na zid podruma, do video instalacije na monitoru i izloženih „zamrznutih“ kadrova kvadrata. Ambijent rimske arhitekture stvara zanimljiv međuodnos sa suvremenim konstruktivističkim likovnim intervencijama. U predvorju je izložen „Kentaur“ Marina Marinića, konjanički portret književnika Predraga Raosa. Izložba je otvorena do 30. prosinca.
Leo Nikolić, 2010 

Bijeli kvadrati