VANJA PAGAR /

Biografija

Vanja Pagar (Split, 1969), likovni umjetnik, akademski slikar.
Nakon završetka školovanja u Splitskom centru za odgoj i obrazovanje u umjetnosti i kulturi, upisuje Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu. 1992 diplomira slikarstvo u klasi prof. Vasilija Jordana.
Njegov slikarski opus proteže se od studentskog eksperimenta sa apstraktnim ekspresionizmom preko istraživanja organskih stiliziranih formi do post-konceptualnog minimalizma gdje manipulira osnovnim slikarskim elementima. Multimedijalne instalacije, objekti i akcije usmjerene su mu na istraživanje socijalnih, političkih ili religijskih realnosti. Kod novih medija koristi se Java Script jezikom kako bi postigao određene izmjene predeterminiranih obojanih ploha ili minimalističkih oblika. U ovom istraživanju zadaje početne parametre zbivanja, a dalji tijek radnje prepušta matematičkim algoritmima generiranim unutar JavaScript jezika ili osnovnim zakonitostima korištene tehnologije.
Formu videa, zvuka i fotografije koristi u različitim konstelacijama, kao jedan od elemenata multimedijalne instalacije, performansa ili projekcije. U akcijama/performansima pažnju usmjerava na kritiku društveno zadanih ponašanja i stavova. Projektira kazališne i multimedijalne scenografije, montirao je nekoliko dokumentarnih filmova, uz izlagačku djelatnost, bavi se i grafičkim dizajnom.
U suradnji s pojedincima i udrugama organizira razna društvena zbivanja, koncerte i izložbe, sudjelovao je u mnogim kulturnim projektima.
Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

SAMOSTALNE IZLOŽBE / PROJEKTI:

2022. “Otok 800”, Društveni centar Lastovo, otok Lastovo
“Fucked up Mickey”, Galerija Škola, Split

2021. “Podizanje”, radionica Purgatorij, Vis

2017. “Kore banana“, uža gradska jezgra. Split
“Šarene slike“, Galerija Matice hrvatske, Zagreb

2016. “Šarene slike“, Salon Galić, Split
Gradska knjižnica „Marko Marulić“, Split

2015. “Zvuk od slike“, Slika od Zvuka, Treći program Hrvatskog radija

2014. Projekt “Kvart”, Cista provo

2011. “Bijeli kvadrati“, Galerija Greta, Zagreb
“Regate“, Gradska čitaonica, Komiža, otok Vis

2010. Podrumi Dioklecijanove palače, Split
K.U.N.S. Galerija OK, Rijeka

2009. Galerija “E-star”, Lima, Peru
Galerija Branislav Dešković, Bol

2008. “Vertikale“, Gradska knjižnica, Solin

2007. “Sweet dreams“, Galerija Channel zero, Ljubljana, Slovenija
Galerija HOK, Split

2006. “Klupe naopako“, Krešimirova bb, Split

2005. “God bless the Internet“, Zvonik Sv. Dujma, Split

2004. Galerija Plavca, Split
Podrumi Dioklecijanove palače, Split

2002. “Promjena Odnosa“, Gradska knjižnica, Zadar
MMC – Galerija OK, Rijeka
Galerija Ghetto, Split
“Promjena Odnosa“, Galerija SC, Zagreb

2002. Salon Galić, Split

1999. Podrumi Dioklecijanove palače, Split
“Odnosi“, Galerija Otok, Dubrovnik
“Jedra“, Villa Kaliopa, Vis, otok Vis

1998. “Komiža“, Caffe Galerija P, Komiža, otok Vis

1993. “Scenografije“, Galerija Protiron, Split

1992. “Kentaur“, Galerija Protiron, Split

IZBOR SKUPNIH PROJEKATA:

2023. “Slika od zvuka”, Galerija 90-60-90, Velika dvorana Pogona jedinstvo, Zagreb

2022. Almissa open air, “Putanje. Singularitet. Mnoštvo.”, Omiš
“Otvoreni muzej Lastovo”, Društveni centar Lastovo, otok Lastovo

2021. Art kamp Empeduja, Rijeka
“Slikati po platnu života”, Almissa Open Art Festival, Omiš

2020. “Art /Rat /Tranzicija“, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
“Kriza nam je velika prilika“, Salon Galić, Split

2019. “Turizam na rubu pameti“, stara Gradska vijećnica, Split
“Unesco 40“, stara Gradska vijećnica, Split
Toward Europe, performans, Siva zona, Korčula

2018. “Umjetnost preživljavanja“, 40. Splitski salon, Galerija umjetnina, salon Galić, Split
Boutique Art Fair NESVRSTANI, Lauba, Zagreb

2017. “Hvar for art VI“, Fontik, Hvar.
“Splitski likovni podsjetnik“, Stara Gradska vijećnica, Split.
“La linea media/The Middle line“, LiMac, Madrid, Spain

2016. Almissa open air, “Spin“, Gradski teatar, Omiš
Biennale architettura 2016, “Reporting from the front“, Venezia, Italija
“Vjetar u jedrima“, Stara Gradska vijećnica, Split.

2015. Symposion, “Interferencije“, Mali salon, MMSU, Rijeka.
39. Splitski salon, Galerija Kula, Split.
28. Adria Art Annale, podrumi Dioklecijanove palače, Split
“Imago mundi“, Luciano Benetton Collection, Venezia, Italia
14. Dani performansa u Varaždinu, “Rušenje zidova“, Galerijski centar, Varaždin.
6. Almissa open air, Omiš
“Zadar snova“, Sv. Dominik, Zadar

2014. “Split-art friendly city“, Galerija muzeja Grada Splita, Split
27. AAA, podrumi Dioklecijanove palače, Split
Almissa open air, Omiš

2013. Splitski salon, podrumi Dioklecijanove palače, Split
Almissa open air, Omiš

2012. Symposion, “Dominacija“, Art radionica Lazareti, Dubrovnik
Almissa open air, Omiš
“Dalmacijavino“, Gradska luka, Split

2011. “Umjetnici u Greti“, Zagreb
“Hvar for art“, Gradska Loggia, Hvar
Symposion, “Nitko i ništa u gradskoj vijećnici“, Stara Gradska vijećnica, Split

2010. “Tu smo 2“, MSU Istre, stara Tiskara, Pula
45. Zagrebački salon, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb
Dopust, dani otvorenog performansa, Dom mladih, Split
“Vis petič“, Galerija Društva likovnih umjetnika Maribor, Slovenija

2009. Dopust, dani otvorenog performansa, akvarij Bačvice, Split

2008. “JEDRA“, Galerija konzervatorskog odjela, Split
21. Adria Art Annale, Podrumi Dioklecijanove palače, Split
“KARANTENA“, Lazareti, Dubrovnik
“PASO DOBLE“, MKC, Dom mladih, Split
DOPUST, akvarij Bačvice, Split

2007. 20. AAA, Podrumi Dioklecijanove palače, Split
“10 godina MMC Pallach“, MSU Rijeka, Rijeka
Zagrebački salon, Dom Hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb

2006. 19. AAA, Podrumi Dioklecijanove palače, Split
“FONA“, Multimedijalni Centar, Rijeka
“AAA“, Galerija Etienne de Causans, Rue de Siene, Paris, France
“Splitska suvremena umjetnost – nova generacija“, Galerija umjetnina, Split / Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb

2005. Art annale, Galerija OK, Rijeka
“Splitska suvremena umjetnost“, Galerija Matice hrvatske, Zagreb
“Pejzaž u suvremenoj likovnoj umjetnosti i kulturi-između fetiša i ideologije“, akvarij Bačvice, Split
18. Adria Art Annale, Podrumi Dioklecijanove palače, Split

2004. “FONA“, Multimedijalni centar, Rijeka
“Artist Now“, podrumi Dioklecijanove palače, Split

2003. “Splitski suvremeni umjetnici”, Galerija Matice Hrvatske, Zagreb

2002. 15. Adria Art Annale, podrumi Dioklecijanove palače, Split

2001. “Live Art“, Anna Best u suradnji s The Art Counsil Of England, internet projekt
14. Adria Art Annale, podrumi Dioklecijanove palače, Split
“Metar kvadratni“, Multimedijalni Centar, Split

2000. “Excentar“, likovna radionica, Nečujam, otok Šolta
“Free Space“, projekt Kobe Matthys-a, de Brouckere metro station, Brussels, Belgium
“Brašno za more“, multimedijalni mobilni centar za istraživanje alternativnih načina življenja na malim pučinskim otocima Mola Trovna, otok Vis

1999. Splitski Karneval 1999, Split

1998. “Protega“, Gradska Galerija, Vrgorac

1995. “20 godina Punka“, multimedijalna akcija, ex JNA menza Visoka, Split

1994. Splitski salon, podrumi Dioklecijanove palače, Split

1993. Biennale malog formata, Umjetnički Salon, Split
“Enjoy the vision“, Galerija Loggia, Split

1992. Splitski salon, Umjetnički Salon, Split
“Mi za Hrvaško“, Galerija Mozaik, Celje, Slovenia
“Rat u Hrvatskoj“, Muzejsko Galerijski Centar Gradec, Zagreb

1991. Biennale malog formata, Umjetnički Salon, Split

Vanja Pagar (Split, Croatia, 1969), visual artist, painter.
After graduation in Center for education in the arts and culture, Split, he enrolled at the Academy of Fine Arts in Zagreb. 1992 graduated painting in the class of professor Vasilije Jordan.
His painterly oeuvre stretches from the student experiments with abstract expressionism through researching stylized organic forms to post-conceptual minimalism, manipulating the basic elements of painting. Multimedia installations, objects and actions are focused in research on social, political or religious realities. For new media he uses JavaScript language to achieve certain changes in predetermined painted surfaces or minimalist forms. In this study inflicts initial parameters of events, while the further course of action is left to mathematical equations generated within the JavaScript language or to basic principles of Technology.
Form of video, audio and photos are used in different constellations, as one of the elements of multimedia installations, performances and projections. The actions / performances attention refers to the social critique of the default behavior and attitudes. He designs theater and multimedia scenery, edited several documentary films and deals with graphic design.
In cooperation with different individuals and associations he organized various social events, concerts and exhibitions, participated in many cultural projects.
Member of the Croatian Freelance Artists’ Association.

SOLO EXHIBITIONS / PROJECTS:

2022. “Otok 800”, Društveni centar Lastovo, Croatia
“Fucked up Mickey”, Gallery Škola, Split, Croatia

2021. “Podizanje”, workshop Purgatorij, Vis, Croatia

2017. “Banana peel“, Split, Croatia
Gallery Matice Hrvatske, „Colourful Paintings“, Zagreb, Croatia

2016. Salon Galić, „Colourful Paintings“, Split, Croatia
City library „Marko Marulić“, Split, Croatia

2015. “Picture of Sound“, Third programme of Croatian Radio, Croatia

2014. Project Kvart, Cista provo, Croatia

2011. Gallery Greta, Zagreb, Croatia
City reading hall, Island of Vis, Komiža, Croatia

2010. Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
K.U.N.S. Gallery OK, Rijeka, Croatia

2009. Gallery Dešković, Island of Brač, Bol, Croatia
Gallery E-star, Lima, Peru

2008. City library, Solin, Croatia

2007. “Sweet dreams“, Gallery Channel zero, Ljubljana, Slovenia
Gallery HOK, Split, Croatia

2006. Kresimirova bb, Split, Croatia

2005. “God bless the Internet“, St. Dujam cathedral bell tower, Split, Croatia

2004. Gallery Plavca, Split, Croatia
Diocletian Palace substructions, Split, Croatia

2002.”Changing relations“, City library, Zadar, Croatia
MMC Gallery OK, Rijeka, Croatia
Gallery Ghetto, Split, Croatia
Gallery SC, Zagreb, Croatia

2002. Salon Galić, Split, Croatia

1999. Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
Gallery Otok, Dubrovnik, Croatia
Villa Kaliopa, Island of Vis, Vis, Croatia

1998. Caffe Gallery P, Komiža, island of Vis, Croatia

1993. Gallery Protiron, Split, Croatia

1992. Gallery Protiron, Split, Croatia

SELECTED GROUP EXHIBITIONS / PROJECTS:

2023. “Slika od zvuka”, Galerija 90-60-90, Velika dvorana Pogona jedinstvo, Zagreb

2022. Almissa open air, “Putanje. Singularitet. Mnoštvo.”, Omiš, Croatia
“Otvoreni muzej Lastovo”, Društveni centar Lastovo, otok Lastovo, Croatia

2021. Art kamp Empeduja, Rijeka, Croatia
“Slikati po platnu života”, Almissa Open Art Festival, Omiš, Croatia

2020. “Art/War/Transition“, Museum of Modern and Contemporary Art, Rijeka, Croatia
“Crisis is our big chance“, Salon Galić, Split, Croatia

2019. “Turism on the edge of sanity“, Old city hall, Split, Croatia
“Unesco 40“, Old city hall, Split, Croatia
“Toward Europe, performance, Siva zona, Korčula, Croatia

2018. “Art of surviving“, 40. Splitski salon, Galerija umjetnina, salon Galić, Split, Croatia
Boutique Art Fair NESVRSTANI, Lauba, Zagreb, Croatia

2017. “Hvar for art VI“, Fontik, Hvar, Croatia
“Splitski likovni podsjetnik“, old City hall, Split, Croatia
“La linea media/The Middle line“, LiMac, Madrid, Spain

2016. Almissa open air, “Spin“, City theatar, Omiš, Croatia
“Reporting from the front“, Biennale architettura 2016, Venezia, Italia
“Vjetar u jedrima“, Old city hall, Split, Croatia

2015. Symposion, “Interferencije“, Mali salon, MMSU, Rijeka, Croatia
Splitski salon, Galerija Kula, Split, Croatia
Adria Art Annale, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
“Imago mundi“, Luciano Benetton Collection, Venezia, Italia
Dani performansa, Galerijski centar, Varaždin, Croatia
Almissa open air, Omiš, Croatia
“Zadar snova“, Sv. Dominik, Zadar, Croatia

2014. “Split-art friendly city“, Galerija muzeja Grada Splita, Split, Croatia
Adria Art Annale, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
Almissa open air, Omiš, Croatia

2013. Splitski salon, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
Almissa open air, Omiš, Croatia
Kvart, Cista provo, Croatia

2012. Symposion, „Domination“, Art radionica Lazareti, Dubrovnik, Croatia
Almissa open air, Omiš, Croatia
“Dalmacijavino“, Gradska luka, Split, Croatia

2011. “Hvar for art“, City Loggia, Hvar, Croatia
Symposion, “Down and out it the city hall“, Old City hall, Split, Croatia
“Artists in Greta”, Zagreb, Croatia

2010. “Tu smo 2“, MSU Istra, old print factory, Pula, Croatia
45. Zagreb salon, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, Croatia
Dopust, open performans days, Dom mladih, Split, Croatia
“Vis petič“, Galery Društva likovnih umjetnika Maribor, Slovenija

2009. “DOPUST“, open performans days, akvarij Bačvice, Split, Croatia

2008. “Sails”, Konzervatorski odjel gallery, Split, Croatia
“21. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
“KARANTENA“, Lazareti, Dubrovnik, Croatia
“PASO DOBLE“, MKC, Dom mladih, Split, Croatia
“DOPUST“, Bačvice aquarium, Split, Croatia

2007. “20. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
“10 years of MMC Pallach“, MSU Rijeka, Croatia
“42. Zagreb salon“, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, Croatia

2006. “19. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
“FONA“, MMC Gallery OK, Rijeka, Croatia
“AAA“, Gallery Etienne de Causans, rue de Siene, Paris, France
“Split contemporary art – new generation“, Galerija umjetnina, Split / Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Zagreb, Croatia

2005. “Art annale“, Gallery OK, Rijeka, Croatia
“Split contemporary art“, Gallery Matice hrvatske, Zagreb, Croatia
“Landscape in contemporary visual art and culture – between fetishes and ideology“, City aquarium Bačvice, Split, Croatia
“18. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions Split, Croatia

2004. “FONA“, MMC Gallery OK, Rijeka, Croatia
“Artist Now“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia

2003. “Contemporary Split artists”, Gallery Matice hrvatske, Zagreb, Croatia

2002. “15. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia

2001. “Live Art“, Anna Best in collaboration with The Art Counsil Of England, internet project
“14. Adria Art Annale“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia
“Metar kvadratni“, Multimedia center, Split, Croatia

2002. “Excentar“, art workshop, Nečujam, island of Šolta, Croatia
“Free Space“, performans, in Kobe Matthys project, de Brouckere metro station, Brussels, Belgium
“Brašno za more“, instalacija, performance at the workshop/performance festival, multimedia mobile center for exploring alternative ways of living on small isolated islands mala Trovna, island Vis, Croatia

1999. “Split Carnival“, 1999, Split, Croatia.

1998. “Protega“, City Gallery, Vrgorac, Croatia

1995. “20 years of Punk“, multimedia action, Visoka, Split, Croatia

1994. “Split Salon“, Diocletian Palace substructions, Split, Croatia

1993. “Small Format Biennale“, Artist’s salon, Split, Croatia
“Enjoy the vision“, Gallery Loggia, Split, Croatia

1992. “Split Salon“, Artist’s salon, Split, Croatia
“We for Croatia“, Gallery Mozaik, Celje, Slovenia
“War in Croatia“, MGC Gradec, Zagreb, Croatia

1991. “Small Format Biennale“, Artist’s salon, Split, Croatia