VANJA PAGAR /

Projekti / Projects

/

Cista Provo / KVART

Cista Provo, Pagarova inverzija

Gost HULU-a i KVART-a na bilboardu za travanj je umjetnik Vanja Pagar. Tekst na plakatu je krilatica na kojoj autor izvodi dvostruku inverziju: promjenu redoslijeda riječi grob-rob, a i tekst je okrenut naopako. Društvena zbilja!

Igor Brešan, 2013

Cista Provo / KVART